beschikbare JURIST

Ik bied alleen de allerbeste juridische professionals aan. Interesse in deze jurist?

Senior arbeidsrechtjurist met ruime proceservaring

 • PALA | PALA+
 • Juridisch advies bij reorganisaties, verandertrajecten en managementzaken (werknemers, managers en/of teams) en stroomlijnen/ voorkomen van conflicten en geschillen
 • Verstrekken van korte of uitgebreidere adviezen aan zowel werkgevers als werknemers
 • Voeren van eenvoudige en gecompliceerde procedures
 • Verrichten van noodzakelijk wets-, jurisprudentie-, en literatuuronderzoek
 • Schrijven van processtukken en waarborgen van een goede balans tussen kwaliteit en omloopsnelheid van zaken
 • Optreden als gemachtigde van cliënten bij kantongerechtprocedures zoals inhoudelijke of (pro forma) ontbindingsprocedures, voorlopige voorzieningen bij ontslag op staande voet en/of schorsingen, loonvorderingen en schorsingen van concurrentie- en/of relatiebedingen
 • Pleidooien houden ter zitting, debatteren en onderhandelen met gemachtigden van wederpartijen om schikkingen te beproeven of te bewerkstelligen als dit de belangen van cliënten het beste dient
 • Veelvuldig schikkingen treffen en opstellen van vaststellingsovereenkomsten
 • Intensief en scherp onderhandelen m.b.t. arbeidsvoorwaarden, rechtspositie inzake boventalligheid, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Opstellen van arbeidscontracten en arbeidsreglementen
 • Begeleiden junior juristen
 • Wo | > 20 jaar werkervaring | per direct | 2 tot 3 dagen per week | (semi-) overheid, bedrijfsleven| regio Noord-Holland, Utrecht

Ik heb interesse in deze kandidaat!

Scroll naar boven