beschikbare JURIST

Ik bied alleen de allerbeste juridische professionals aan. Interesse in deze jurist?

Senior arbeidsrechtjurist | (re)organisatieadviseur | HR-adviseur

 • Zeer ervaren in individueel en collectief arbeidsrecht en medezeggenschap, sterk in stakeholdermanagement
 • Rechtsgebieden: arbeidsrecht, (militair) ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht
 • Opleiding afgerond: Lean Agile Coach, Grotius Arbeidsrecht, (NMI) Mediator
 • Begeleiden reorganisaties (OR adviestraject, overleg en onderhandelen met vakbonden, opstellen en implementatie sociaal plan, opstellen vrijwillige vertrekregeling, ontslagtrajecten, implementeren nieuwe organisatie)
 • Uitvoering geven aan personele integratie organisaties
 • Begeleiden fusies/ splitsingen
 • Adviseren strategische personeelsplanning
 • Controleren teksten nieuwe cao’s
 • Adviseren en procederen in individuele arbeidszaken (ziekte/integriteit/arbeidsvoorwaarden/disfunctioneren, ontslag)
 • Mediations inzake arbeidsgeschillen en zakelijke geschillen, waaronder meerpartijenmediations/teammediations/teamcoachingstrajecten
 • Begeleiden medezeggenschapstrajecten
 • Harmoniseren en vormgeven arbeidsvoorwaarden
 • Coördinator organisatieveranderingen (begeleiden adviestraject waaronder controleren en mede opstellen adviesaanvragen en business case, coachen HR Businesspartners in hun rol richting het management)
 • Opstellen duurzaam recruitmentplan
 • Coachen en sturen van leidinggevenden bij het verbeteren van individuele performance van medewerkers en teams
 • Begeleiden van verbetertrajecten
 • Begeleiden herplaatsing en uitstroom
 • Geven van workshops aan leidinggevenden op het gebied van disfunctioneren en dossieropbouw, verzuim en casemanagement, arbeidsovereenkomstenrecht en flexibele arbeid, AVG, medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden
 • Gesprekspartner/ adviseur MT, RvB, RvT
 • Afdeling HR AVG compliant maken (uitvoeren PIA, geven van presentaties over AVG en gevolgen voor HR, opstellen bewerkersovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten).
 • Opstellen proces en beleid voor externe inhuur
 • Zorgdragen voor compliance met Wet DBA, Wet Aanpak Schijnconstructies, Inlenersbeloning, Wet arbeid Vreemdelingen, WAADI
 • Opstellen opdrachtovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten, controleren raamovereenkomsten
 • Opstellen uitvoeringsregelingen, integriteitsbeleid, arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten
 • Adviseren en ondersteunen bij (Europese) aanbestedingen inzake inhuur externen
 • Procederen (kantonrechter, bestuursrechter, RvS en Centrale Raad van Beroep)
 • Opstellen van ontbindingsverzoeken in geval van niet tekenen vaststellingsovereenkomsten
 • Opstellen ontslagaanvragen
 • Opstellen nieuw beloningsbeleid
 • Opstellen bezwaar- en beroepschriften inzake Ziektewet/ WIA
 • Loonvorderingskwesties
 • Opstellen/ herzien personeelshandboeken, functiebeschrijvingen, arbeidsvoorwaardenregelingen
 • Secretaris van diverse bezwaren- en geschillencommissies
 • Begeleiden junior juristen
 • Ervaring binnen het (internationale) bedrijfsleven, de overheid en onderzoeks- en opleidingsinstituten
 • Wo | > 20 jaar werkervaring | per direct fulltime | bedrijfsleven, overheid | regio midden
 • Zzp (staat bij een topfunctie ook open voor een vast dienstverband)

Ik heb interesse in deze kandidaat!

Scroll naar boven