beschikbare JURIST

Ik bied alleen de allerbeste juridische professionals aan. Interesse in deze jurist?

Senior Legal counsel | business partner | manager

 • Aanspreekpunt voor alle juridische, governance en compliance zaken
 • Stimuleren van de legal awareness binnen organisaties
 • Opstellen van (nieuwe) reglementen en protocollen en bestaande reglementen en protocollen compliant maken aan actuele wet- en regelgeving
 • Opstellen en beoordelen van (internationale) contracten en algemene voorwaarden op het gebied van het aannemen en geven van (onderzoeks-)opdrachten, (publiek-en private) samenwerking en gebruik van intellectueel eigendom
 • Adviseren over alle regelgeving en voorwaarden die de EU stelt voor deelname en uitvoering van EU-projecten (incl. aanbestedingen)
 • Adviseren op het gebied van verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en publiekrecht (met name overheidssubsidieregelgeving, aanbesteding en standaardvoorwaarden overheid en internationaal recht)
 • Vervullen van een advies- en klankbordrol voor projectleiders, managementteam en centrale staven inclusief Raad van Bestuur
 • Begeleiden van de interne klant bij het nemen van (voorgenomen) besluiten en commerciële trajecten en advisering ten aanzien van mogelijke consequenties
 • Intensief samenwerken met HR, Finance en Inkoop teneinde het contractproces te stroomlijnen
 • Behandelen van juridische aangelegenheden met betrekking tot kennisbescherming, kennisexploitatie en business development
 • Wo | 20 jaar werkervaring | per direct | 32 uur per week | (semi-) overheid, bedrijfsleven | regio west

Ik heb interesse in deze kandidaat!

Scroll naar boven