beschikbare JURIST

Ik bied alleen de allerbeste juridische professionals aan. Interesse in deze jurist?

General Counsel | Head Legal | Company Secretary

 • eindverantwoordelijk voor alle (internationale) juridische en compliance zaken
 • ruime ervaring in (internationaal) bedrijfsleven en achtergrond in advocatuur
 • opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van (internationale) (commerciële) contracten, zoals (in)koopcontracten, geheimhoudingsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten en advies over algemene voorwaarden (in B2B rechtsverhoudingen)
 • juridisch adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, intellectueel eigendom, auteursrecht, IT-recht, internet, e-commerce, privacy/ gegevensbescherming, consumentenrecht, arbeidsrecht, embargo- en sanctierecht, claims/ aansprakelijkheidskwesties en compliance
 • corporate housekeeping | corporate governance
 • opstellen en voorbereiden van bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten, volmachten
 • herstructureringen/ overnames/ liquidaties/ desinvesteringen
 • sterke schriftelijke- en onderhandelingsvaardigheden
 • een échte (commerciële) businesspartner
 • leidinggevende ervaring (inspirerend en motiverend)
 • oplossingsgerichte en pragmatische werkhouding
 • goede beheersing van o.a. Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans
 • vaste positie | wo | 20 jaar ervaring | 1 maand opzegtermijn, in overleg eerder | fulltime

Ik heb interesse in deze kandidaat!

Scroll naar boven