beschikbare JURIST

Ik bied alleen de allerbeste juridische professionals aan. Interesse in deze jurist?

Handhavingsjurist/ juridisch adviseur civiel-, straf- en bestuursrecht

 • Handhavingsjurist/ juridisch adviseur civiel-, straf- en bestuursrecht
 • Zeer breed inzetbaar
 • Juridische advisering op het gebied van (strafrechtelijke) handhaving
 • Controleren handhavingsdossiers
 • Adviseren over de uitoefening van de opsporingsbevoegdheden
 • Toetsen van de processen-verbaal en boeterapporten van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)
 • Geven van feedback aan en coachen van boa’s in het opmaken van een goed proces-verbaal/ bewaken juridische kwaliteit
 • Beleidsmatige ondersteuning van zowel het management als de (operationele) collega’s op het gebied van handhaving
 • Samen met de inhoudelijk deskundigen formuleren van handhavingsbeleid, dit beleid uitdragen en ondersteuning bieden bij vragen
 • Opstellen bezwaarschriften watersysteemheffing, coördineren div. bezwaarschriftenprocedures
 • Advisering over contracten (o.a. publiek-private samenwerking gebiedsontwikkeling, huurcontracten, pachtcontracten)
 • Schrijven van zienswijzen en bezwaarschriften in het kader van groen en ruimte (Ruimtelijke ordeningsrecht, Omgevingsrecht)
 • Aanvragen evenementensubsidies
 • Kennis van en ervaring met Nautische regelgeving, Waterwet, Wetgeving gevaarlijke stoffen (over water)
 • Afgeronde jaaropleiding tot Omgevingsjurist (o.a. Wabo, ruimtelijke ordenings-, water-, milieu-, bestuurs- en natuurbeschermingsrecht)
 • Brede civiel juridische advisering over o.a. aanbestedingen, contracten, verbintenissenrecht/claims, arbeidsrecht etc.
 • Begeleiden/ coördineren van gerechtelijke procedures tegen de Staat bij Landsadvocaat
 • Opstellen inkoopstrategieën, opstellen van aanbestedingen, contractvoorwaarden en bijzondere overeenkomsten
 • Advisering over programma’s van eisen
 • Het voeren van contractonderhandelingen
 • Wo | > 20 jaar werkervaring | per direct |3 tot 4 dagen per week | (semi)overheid | regio Rotterdam, west NL
 • Interim/ vast

Ik heb interesse in deze kandidaat!

Scroll naar boven