beschikbare JURIST

Ik bied alleen de allerbeste juridische professionals aan. Interesse in deze jurist?

Afdelingsmanager | projectleider Bestuurlijk Juridische Zaken en Integraal Veiligheidsbeleid, lokale overheid

 • (Beleids)advisering en ondersteuning van bestuur en organisatie op bestuurlijk en juridisch gebied en op het gebied van integrale veiligheid
 • Professionaliteit van de hele organisatie verbeteren qua juridische kwaliteit en besluitvorming
 • Medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, effectiviteit en continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke doelen
 • Integraal leidinggeven aan afdelingen en teams, verantwoordelijk voor alle uitvoerende taken rondom personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting ten behoeve van afdeling en teams
 • Een sturende en faciliterende rol, maar ook het geven van richting aan de ontwikkeling van medewerkers
 • Vormgeven van nieuwe afdelingen en teams en vertalen van de visie van de organisatie naar een afdelings- en teamplan
 • Medewerkers enthousiasmeren over bijvoorbeeld geheel nieuwe werkwijzen ter vervanging van bestaande methoden en technieken
 • Aangaan van ketensamenwerking met externe organisaties en verbinden met de interne organisatie
 • Af en toe afstand nemen van de dagelijkse praktijk en even out of the box denken
 • Bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, weet hierop in te spelen en deze naar het eigen werkgebied te vertalen
 • Antenne voor het signaleren en verbinden vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen
 • Leveren van een bijdrage aan het strategisch concernbeleid
 • Samen met de directie de visie op excellente dienstverlening, samenwerking en leiderschap (verder) vorm geven
 • Wo | 30 jaar werkervaring | per direct | 32 uur per week | (semi-) overheid | regio west, midden

Ik heb interesse in deze kandidaat!

Scroll naar boven